Ładowanie

 

Oferta dla dzieci

 

Wskazania do terapii widzenia

Terapia widzenia zalecana jest szczególnie dzieciom z problemami wzrokowymi takimi jak: zez jawny i ukryty, niedowidzenie (leniwe oko), trudności w uczeniu się, zdiagnozowanej dyslekcji, zaburzeniu funkcji pisania – spowodowane często zaburzeniem ruchów gałek ocznych, osłabiona koordynacja oko-ręka, osłabione widzenie obuoczne (słaba fuzja, brak stereopsji), zaburzenia wergencji. Każde z powyższych dysfunkcji stanowi bardzo szeroki problem który po prawidłowym zdiagnozowaniu możemy rozwiązać.

Dyslekcja czy zaburzenie widzenia?

O dysleksji mówimy wtedy, gdy występują trudności w czytaniu a nie zostały zdiagnozowane zaburzenia widzenia czy słuchu, oraz nie stwierdzono innej bezpośredniej przyczyny powodującej ową trudność. Zaburzenia widzenia zaś mogą powodować trudności w separacji znaków – dzieci postrzegają tekst jako jedną całość, trudno im wyróżnić poszczególne litery czy nawet całe wyrazy. Litery mogą się zamazywać.

W naszym gabinecie oceniamy stopień widzenia obuocznego i sprawdzamy czy problemy diagnozowane jako dyslekcja nie leżą również po stronie pewnych problemów które zaburzają widzenie obuoczne. Sprawdzamy ruchy oczu, ruchy wergencyjne, sprawność akomodacji, widzenie przestrzenne przygotowując indywidualny zestaw ćwiczeń wspomagający układ wzrokowy. Dzięki ćwiczeniom dziecko uczy się jak widzieć prawidłowo.

Trudności w uczeniu się i czytaniu

Nieskorygowana wada wzroku, zaburzenia akomodacji, konwergencji powodują często że czytany tekst jest mało czytelny, zamazany, zamglony. Co należy zrobić?

  • Wykonać badanie okulistyczne po porażeniu akomodacji
  • Po wykonanym badaniu refrakcji - wykonać badania widzenia obuocznego u optometrysty
  • Jeżeli pierwsze dwa kroki nie wykazały na problemy związane z narządem wzroku należy udać się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Niedowidzenie - co dalej?

Niedowidzenie oka jest najczęściej następstwem nieleczonego zeza. Jeśli oko odchyla się od położenia prawidłowego, to obraz świata zewnętrznego pada na inną część siatkówki niż w oku zdrowym patrzącym na wprost. Powoduje to duże zaburzenia widzenia i wyłączenie oka zezującego z obuocznego widzenia. Im szybciej zostanie wdrożona terapia widzenia i im stopień zaawansowania choroby jest mniejszy - tym leczenie daje lepsze efekty. Leczenie niedowidzenia przynosi najlepsze efekty do 8 - 10 r.ż.

Jak ćwiczymy?

Ćwiczenia w gabinecie terapii widzenia są najczęściej uzupełniane terapią domową. To właśnie ćwiczenia w domu pomagają uzyskać lepsze efekty w szybszym czasie. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie i ćwiczenia domowe również w taki sposób są dobierane. Jeśli problem wzrokowy dotyczy zeza najlepszym urządzeniem pozwalającym na przeprowadzenie efektywnych ćwiczeń jest synoptofor. To urządzenie pozwala sprawdzić, ocenić oraz wzmocnić siłę mięśni. Posiadamy synoptofor najnowszy na rynku. Dodatkowo gabinet wyposażony jest w dodatkowe sprzęty tj. cheiroskop, bernelloskop, eyeport, magic pen, rotator które ułatwiają pracę z budowaniem procesu widzenia obuocznego.